Hvordan bygge en bærekraftig bolig?

Hva er viktig å tenke på for å oppnå energieffektive og behagelige hjem med godt inneklima og lavt klimagassutslipp?

Photo by Luke Stackpoole on Unsplash

I fjor høst fikk jeg et spørsmål om tips til hvordan bygge en bærekraftig bolig. Mye av dagens retningslinjer er rettet mot større og kommersielle bygg. Derfor tenkte jeg å prøve å skrive en liten miniserie om ulike temaer for å bygge en bærekraftig bolig i nordisk klima. Fokuset her vil være på nybygg, men flere av temaene vil også være relevante for renoveringsprosjekter.

Temaene jeg har tenkt til å ta for meg i miniserien om bærekraftige boliger er:

  1. Plassering og orientering
  2. Form, klimaskall og dagslys
  3. Materialer
  4. Oppvarming og ventilasjon
  5. Energi og energiforsyning

En bærekraftig bolig er energieffektiv. Det vil si at den bruker lite energi for oppvarming, ventilasjon, og eventuelt kjøling, og det faktiske energibehovet dekkes hovedsakelig av fornybare energikilder.

Kyotopyramiden illustrerer de grunnleggende prinsippene for å oppnå energieffektive bygg.

Det første trinnet i Kyotopyramiden er å redusere varmetapet gjennom såkalte passive tiltak. Dette utdyper jeg i innlegg 2. Form, klimaskall og dagslys i denne miniserien om bærekraftige boliger.

Trinn 2 i Kyotopyramiden handler om å dekke elektrisitetsbehovet med energieffektive installasjoner og produkter. En varmepumpe reduserer energibruken betraktelig i forhold til panelovner og elektrisk gulvvarme. Les innlegg 4. Oppvarming og ventilasjon for mer informasjon.

Trinn 3 handler om å utnytte solenergien både passivt og aktivt. Soloppvarming kan effektivt redusere oppvarmingsbehovet, og solfangere og solcellepaneler kan forsyne boligen med oppvarming for varme, varmtvann og elektrisitet. Dette dekkes i innlegg 1. Plassering og orientering og innlegg 5. Energi og energiforsyning.

Trinn 4 tar for seg kontroll og styring av energi. Dette er mer gjeldene i større bygg, men også i boliger er det nyttig å kunne følge med på og kontrollere energibruken, slik at oppvarming og ventilasjon gjøres så effektivt som mulig, ergo med minst mulig energi.

Det siste trinnet i Kyotopyramiden skal sikre valg av fornybare energikilder. Dette går jeg inn på i innlegg 5. Energi og energiforsyning.

En bærekraftig bolig er ikke bare energieffektiv, det krever også at materialene er valgt med omhu, arealet er godt utnyttet, at det er gode bokvaliteter med mye dagslys og et sunt inneklima, og at naturinngrepene i tomta minimeres.

Alle disse temaene, pluss litt til, kommer jeg inn på i denne miniserien om bærekraftig boligbygging. Stay tuned 🙂

Også tar jeg gjerne imot forslag! Så si gjerne ifra om det er noen andre temaer dere ønsker jeg skal skrive om.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *