Bærekraftig bolig: 1. Plassering og orientering

La tomtas kvaliteter og det lokale klimaet legger føring for bygget.

Denne første artikkelen i miniserien om hvordan bygge en bærekraftig bolig handler om tomta og det lokale klimaet. Jeg går igjennom tre faktorer som er viktige for å bygge en bærekraftig bolig, og gir noen konkrete tips og verktøy.

Det er ikke alltid man har stor variasjonsmulighet for plassering av huset på tomta. Noen ganger er plasseringen mer eller mindre gitt, for eksempel ved fortettingsprosjekter i urbane strøk. Her derimot skal vi ta for oss en tomt med stor variasjonsmulighet for plassering og orientering av bygget, slik at jeg kan forklare noen grunnleggende prinsipper.

Det er særlig tre faktorer som gjør seg gjeldende:

  1. Solforhold
  2. Terreng
  3. Dominerende vindretning

Det lokale klimaet er bestemmende for om bygget trenger å beskytte beboerne fra været eller om det ikke er nødvendig med en like hard barriere. Det er ikke bare temperatur som er en viktig faktor, men også luftfuktighet og nedbørsmengder påvirker utformingen og plasseringen av bygget. Vi må heller ikke glemme uterommene, og hvordan bygget ligger i terrenget har en stor påvirkning på hvordan uterommene oppleves. Særlig vindretning og solforhold er viktig for å skape behagelige uterom, og terrenget påvirker vind og solforholdene. Figuren under viser en psykrometrisk figur, som basert på temperatur og luftfuktighet angir komforten til klimaet (utendørs). Altså hvor behagelig vi vil føle at det er ute. I tillegg viser figuren potensialet for ulike passive tiltak i et bygg som kan forbedre den termiske komforten i inni bygget. For eksempel, ser vi at for Trondheim er passiv soloppvarming et tiltak med stort potensiale for å forbedre den termiske komforten.

Så til det første punktet; solforhold.

I Norge bør vi utnytte solenergi for passiv oppvarming, slik at vi reduserer behovet for bruk av aktiv oppvarming (det vil si panelovner, peis, varmepumpe, gulvvarme eller noe annet). Ulike soner krever ulik temperatur. For eksempel bør oppholdsrom som kjøkken og stue plasseres slik at de har gode solforhold, mens soverom (som oftest holder en mye lavere innetemperatur) bør plasseres mot nord.

Konkrete tiltak:

Hvordan finne solforholdene: Bruk mye tid på tomta. Studer retningene på kart, men husk at omkringliggende fjell og terreng påvirker hvor vidt sola faktisk er synlig på tomta. Bli godt kjent med hvor sola står opp og går ned, og de store forskjellene mellom sommer og vinter.

Verktøy: Verktøyet Suncalc gir en veldig god oversikt over solbanen gjennom året. For å sjekke de ekstreme ytterpunktene for solforholdene kan du sjekke 21.juni og 21. desember. For eksempel, 21.juni er det daglys i over 20 timer, mens 21.desember er det kun 4,5 timer med dagslys.

Det finnes mer avanserte verktøy hvor man kan studere solforholdene med terrenget, for eksempel Ladybug i Grasshopper. Figuren under viser et eksempel for solinnstrålingsanalyser av ulike former og geometrier i Grasshopper.

Punkt nr 2; Terreng

Et bygg bør tilpasses terrenget, i stedet for å tilpasse terrenget til bygget. Man kan se på det som at terrenget er verten og bygget er gjesten. Noen ganger må verten ta hensyn til gjesten, og det er nesten uunngåelig i noen tilfeller å ikke gjennomføre større masseutskiftninger for å bygge et solid fundament for bygget å stå på. Først er det viktig å tenke nøye gjennom mulighetene på tomta. Velg et fundament som krever minst mulig uskifting av masser. Kanskje er det mulig å plassere bygget på søyler?

Det å grave og skifte ut masser påvirket miljøet og resulterer i klimagassutslipp. Det trengs store maskiner, og masser må transporteres. Dersom det er en tomt som ikke har vært bygget på før og det er unngåelig å skifte ut masser, bør topplaget i jorda bevares og brukes til landskapsbehandling. For å unngå å påvirke urørt natur eller redusere matjordareal, er det beste alternative å bygg på allerede utviklede områder. Et annet viktig punkt ved håndtering av masser er å flytte massene lokalt i stedet for at det transporteres vekk til deponi eller annet prosjekt. Dette reduserer transportutslipp.

Konkrete tiltak:

Hvordan er terrenget og grunnforholdene på tomta? Hva slags fundament er mulig å bruke, og kan masseflytting håndteres lokalt på tomta? Og husk, et mindre og lettere bygg krever mindre fundament og mindre masseutskiftning.

Verktøy: Kommunekart har et verktøy som heter «terrengprofil» som kan gi profilen på terrenget.

Punkt nummer 3; Vindforhold

Her gjelder mye av det samme for solforhold. Bruk mye tid på tomta for å bli kjent med dominerende vindretning. Lokale vindanalyser er mer komplisert å gjennomføre, der det som regel krever bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics). Man kan foreta enkle studier av dominerende vindretninger ved bruk av for eksempel Ladybug i Grsshopper, men det er viktig å huske at de faktiske vindforholdene kan være annerledes grunnet påvirkning av terrenget. Figuren under viser en vindrose for Trondheim i sommer- og høstmånedene. Her ser vi at nord og sørvest peker seg ut som dominerende vindretninger for sommermånedene.

Konkrete tiltak:

For å studere vindforholdene må man bruke mye tid på tomta, og studere vindkart. Den dominerende vindretningen kan ofte variere mellom sesonger.

Alt henger sammen

Solbane og terrengprofil for tomta og bygget.

Det er viktig å se disse faktorene i sammenheng. Terrenget påvirker solforhold, og sterk vind kan gjøre en tilsynelatende solfylt plass ubehagelig. Terrenget er førende for hvor på tomta bygget kan legges, og masseutskiftning påvirker miljøet, biomangfold og byggets klimagassutslipp.

Det aller viktigste er å bli godt kjent med tomta, det lokale klimaet, og dine behov. Foretrekker du morgensol eller kveldssol? Og hvordan ønsker du å bruke uteområdet?

Håper dette ga litt hjelp og innsikt i viktige faktorer for plassering og orientering av bygget. Har du spørsmål, skriv gjerne til meg så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan.

Neste tema i miniserien om bærekraftig bolig er Form, klimaskall og dagslys

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *